Archívy značky: Srbsko

Srbsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Srbská republika
Hlavné mesto: Belehrad
Rozloha: 88 361 km²
Počet obyvateľov: 9 396 411 (v roku 2002)
Národnostné zloženie: Srbi -66 %, Albánci – 17%, Maďari – 3,5%, iní – 13,5%
Náboženstvá: ortodoxní, moslimovia, rímsko-katolícke, protestanti
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát s mimoriadnym štatútom pre Kosovo
Úradný/é jazyk/y: srbský (v celej krajine), albánsky (Kosovo), maďarský, rumunský, slovenský, chorvátsky (vo Vojvodine)
Mena : juhoslovanský dinár YUM

Srbsko a Únia

Vzťah k EÚ: Stabilizačná a asociačná dohoda, potenciálna kandidátska krajina
História vzťahov s EÚ: EurActiv.sk

Špecifiká

Srbsko podpísalo Stabilizačnú a asociačnú dohodu s EÚ v apríli 2008. Lepšie vzťahy medzi krajinou a Úniou podporilo aj splnenie záväzku, t.j. dosiahnutie spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Jednou z okolností, ktoré do istej miery brzdia túto spoluprácu, je vydanie Ratka Mladiča, obviňovaného z vojnových zločinov, do Haagu, kde má byť súdený Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

Po rozpade bývalej Juhoslávie vznikol štát Srbsko a Čierna hora, v roku 2006 si však Čierna hora zvolila cestu nezávislosti a osamostatnila sa, čím vzniklo Srbsko ako samostatný štát. Po príklade Čiernej hory vyhlásila srbská provincia Kosovo v roku 2008 nezávislosť. Postoje k tomuto kroku sú na medzinárodnej, ale aj európskej úrovni rôzne.

Praktické informácie

Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít – Ploteus

Zastupiteľstvo Srbska a Čiernej hory v SR

Zastupiteľstvo SR v Srbsku

Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book – Srbsko

Srbsko a OECD