Archívy značky: Peru

Pápež pri mariánskej pobožnosti v Peru vyzval skoncovať s násilím na ženách

Svätý Otec počas korunovania sochy Panny Márie v Trujillo – REUTERS

21/01/2018 15:45
Peru 21. januára – Na záver svojho sobotňajšieho programu v meste Trujillo sa pápež František stretol s veriacimi na námestí v centre mesta pri mariánskej pobožnosti. Za 35-tisícovej účasti vyhlásil ich patrónku, ktorú uctievajú pod menom „Virgen de la Puerta“, za „Matku milosrdenstva a nádeje“. Sochu Panny Márie korunoval zlatom a cez jej ruku prevesil zlatý ruženec ako osobný dar, zatiaľ čo sa zhromaždený ľud modlil litánie k Matke Božej zložené sv. Turibiom de Mongrovejo.

Pri tejto príležitosti Svätý Otec prehovoril k veriacim o veľkom význame mariánskej úcty, ktorú prejavujú v podobe ľudovej zbožnosti, ktorá dala Panne Márii rozmanité miestne názvy, medzi ktoré patrí aj „Virgen de la Puerta de Otuzco“.

Táto osobitná forma úcty sa zrodila v roku 1664, keď obyvatelia obce Otuzco v strachu pred približujúcou sa skupinou pirátov umiestnili nad vstupnú bránu (puerta) sošku Panny Márie Immaculaty, zobrazenú so zopätými rukami. Hlavné oslavy „Virgen de la Puerta“ sa dnes viažu s dátumom 15. decembra. V roku 2012 peruánska vláda zaradila túto tradíciu do zoznamu národného kultúrneho dedičstva.

V mnohonárodnostnom Peru pápež František vyzdvihol výnimočnosť Panny Márie, ktorá je matkou všetkých, bez ohľadu na pôvod človeka:

„Matka na seba preberá črty svojich detí, ich oblečenie, ich nárečie, aby im dala účasť na svojom požehnaní. Mária bude vždy Matkou mestickou, miešaneckou, pretože v jej srdci nachádzajú miesto všetky rasy, pretože láska hľadá každý spôsob, aby milovala a bola milovaná.“

Svätý Otec po týchto slovách oznámil miestnym obyvateľom svoje rozhodnutie udeliť ich patrónke nový titul:

„Poznám lásku, ktorú máte voči Nepoškvrnenej Panne Márii z brány Otuzca, ktorú dnes chcem spolu s vami vyhlásiť za „Virgen de la Puerta, Matku milosrdenstva a nádeje“. Milovaná Panna počas uplynulých storočí preukázala svoju lásku k deťom tejto zeme, keď ich – umiestnená nad vchodom – bránila a ochránila pred hrozbami, ktoré na nich doliehali, čím vzbudila lásku u všetkých Peruáncov, čo trvá až po dnes.

Ona nás naďalej obraňuje a ukazuje nám tú Bránu, ktorá otvára cestu autentického života, Života, ktorý nepodlieha skaze. Ona je tá, ktorá vie sprevádzať každé zo svojich detí, aby sa vrátilo domov. Sprevádza nás a vedie až k Bráne, ktorá dáva Život, pretože Ježiš chce, aby nikto neostal mimo, vystavený nečasu. Takto sprevádza «nostalgickú túžbu mnohých ľudí vrátiť sa do domu Otca, čakajúceho na ich návrat» (Misericordia et misera, 16) a mnohokrát nevedia ako sa vrátiť.

Ako hovoril sv. Bernard: «Ty čo sa cítiš ďaleko od pevnej zeme, unášaný vlnami tohto sveta, medzi víchrami a búrkami, pozeraj na hviezdu a volaj na Máriu.» Ona nám ukazuje cestu domov, ona nás vedie k Ježišovi, ktorý je Bránou milosrdenstva. A ponechá nás s ním. Nežiada nič pre seba: vedie nás k Ježišovi.“

Nadväzujúc na predchádzajúce slová Svätý Otec pripomenul Mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva 2015/2016, keď vyzval všetkých veriacich, aby prešli Bránou milosrdenstva. Vyjadril túžbu, aby každý, kto je zranený, mohol aj naďalej dosiahnuť uzdravenie na orodovanie Panny Márie, Matky milosrdenstva a nádeje:

„Ako túžim, aby táto krajina, ktorá hostí Matku milosrdenstva a nádeje mohla znásobovať a šíriť na všetky strany dobrotu a nežnosť Boha. Pretože, milí bratia, niet lepšieho lieku na uzdravenie toľkých rán, než srdce schopné milosrdenstva, srdce schopné spolucítenia zoči-voči bolesti a nešťastiu, zoči-voči zlyhaniu a túžbe znovu vstať u mnohých, ktorí často nevedia, ako to urobiť.“

V závere svojho príhovoru pápež František v súvislosťou s materinským postojom Panny Márie poukázal aj na úlohu matiek a vyjadril im svoju vďaku, pričom zároveň adresoval silnú výzvu celej spoločnosti skoncovať s formami násilia proti ženám:

„Hľadiac na Máriu, nechcem skončiť bez toho, aby som vás pozval myslieť na všetky matky a staré mamy tohto národa. Sú skutočnou hnacou silou života a rodín v Peru. Čím by bolo Peru bez matiek a starých mám? Čím bude náš život bez nich? Láska k Márii nám má pomáhať k postoju uznania a vďačnosti voči ženám, voči našim matkám a starým mamám, ktoré sú pevnou hradbou v živote našich miest. Často mlčanlivé nesú život ďalej vpred. Je to mlčanie a sila nádeje. Vďaka za vaše svedectvo.

Uznať a ďakovať. Ale hľadiac na matky a staré mamy, chcem vás pozvať do boja proti jednej pohrome, ktorá dolieha na náš americký kontinent – mnohé prípady útokov na život ženy (feminicidio). A je množstvo prípadov násilia, ktoré zostávajú umlčiavané za mnohými múrmi. Pozývam vás bojovať proti tomuto zdroju utrpenia, so žiadosťou o podporu legislatívy a kultúry na zažehnanie každej formy násilia.“ -ab, jb-

Pápež František ukončil 22. apoštolskú cestu omšou v Lime: „Teš sa, Pán je s tebou!“

Pápež František sa lúči s Peru na medzinárodnom letisku v Lime – AFP

22/01/2018 14:01
Vatikán/Peru 22. januára – Program 22. apoštolskej cesty pápeža Františka v Latinskej Amerike sa uzavrel dnes po polnoci nášho času. Svätý Otec sa rozlúčil s Peru po slávení nedeľnej svätej omše na leteckej základni Las Palmas v Lime. Účasť bola nakoniec najvyššia zo všetkých doterajších podujatí apoštolskej cesty, podľa oficiálneho odhadu jeden milión tristotisíc veriacich.

Vo svojej homílii, inšpirovanej biblickým príbehom z Knihy proroka Jonáša o obrátení Ninive pápež František konštatoval, že mnohé situácie „v našich mestách a štvrtiach, ktoré by inak mohli byť miestami stretávania, solidarity a radosti“ môžu v človeku vyvolávať skôr akýsi „Jonášov syndróm“, túžbu utiecť do diaľky.

Aby sa tak nestalo, je potrebné prekonať ľahostajnosť postojom spolucítenia, zdôraznil Svätý Otec, citujúc slová svojho predchodcu Benedikta XVI., že „miera ľudskosti je podstatne určovaná vzťahom k utrpeniu a k trpiacemu. … Spoločnosť, ktorá nedokáže prijímať trpiacich a nie je schopná prostredníctvom súcitu podieľať sa na ich utrpeniach a vnútorne ich znášať, je krutá a neľudská“ (Encyklika Spe salvi, 38).

Evanjelium sa prejavuje reťazovo sa šíriacou radosťou, pokračoval pápež s poukázaním na prvých Ježišových učeníkov Šimona a Andreja, Jakuba a Jána, až po veľké osobnosti svätcov Peru: sv. Ružena Limská, sv. Turíbius, sv. Martin de Porres, sv. Ján Macías, sv. František Solano. Evanjeliovú radosť ohlasoval celý tento „oblak svedkov“, ktorý „dorazil až do Limy, až k nám, aby sme sa nanovo zaangažovali ako obnovený protiliek proti globalizácii ľahostajnosti. Pretože zoči-voči tejto láske nemožno zostať ľahostajnými,“ dodal Svätý Otec.

Pápež František zdôraznil, že Boh aj dnes vstupuje do osobných dejín jednotlivcov i do dejín spoločnosti s výzvou k obráteniu a prinášajúc nádej.

„Ježiš prechádza mestom, robí to spolu so svojimi učeníkmi a začína vidieť, počúvať, a venovať pozornosť tým, ktorí podľahli, pod rúškom ľahostajnosti, kameňovaní ťažkým hriechom korupcie. Začína odhaľovať mnohé situácie, ktoré škrtili nádej jeho ľudu, vzbudzujúc novú nádej.“

Boh si na túto úlohu povoláva ľudí ako svojich spolupracovníkov, čo predstavuje výzvu pre každého, upozornil opäť Svätý Otec:

„Ako sa dostane Ježiš na toľké miesta, ak chýbajú odvážni a účinní svedkovia? Dnes ťa Pán volá kráčať mestom spolu s ním… Volá ťa byť jeho misionárskym učeníkom, a takto sa stať účastným na tej veľkej zvesti, ktorá sa chce naďalej šíriť z uší do uší a prísť do každého kúta nášho života: Teš sa, Pán je s tebou!“

V závere slávenia sa pápež František verejne poďakoval predstaviteľom Cirkvi v Peru na čele s arcibiskupom Limy kard. Ciprianim, prezidentovi Pedrovi Pablovi Kuczynskému a verejným predstaviteľom, ako aj tisíckam anonymných dobrovoľníkov a členom organizačnému výboru, vďaka ktorým sa apoštolskú cestu podarilo úspešne zrealizovať. Pápež osobitne vyzdvihol vkusné dielo skupiny architektov, ktorí projektovali liturgické priestory pre pápežské slávenia. Rozlúčil sa pripomenutím hlavného motta svojej cesty – „Zjednotení v nádeji“ a citátom z Listu Rimanom: «Nádej nezahanbuje» (Rim 5,5).

„Nesiem si vás v srdci. Nech vám Boh žehná. A prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem!“

Po skončení liturgického slávenia sa pápež František pozdravil aj so zástupcami iných kresťanských vierovyznaní.

Nasledoval presun na medzinárodné letisko v Lime, kde po stisku rúk s prezidentským párom pápež František vystúpil do lietadla, ktoré o 01.10 nášho času vyštartovalo smerom do Európy. Prílet na rímske letisko Ciampino sa očakáva okolo 14.15. -jb-

Záverečný deň návštevy Peru zameral pápež František na veľké vzory svätosti

Svätý Otec počas molitby pred relikviami peruánskych svätých – AFP

21/01/2018 19:18
Peru 21. januára – Záverečný deň apoštolskej cesty začal Svätý Otec modlitbou v kláštore karmelitánok v Lime a zakončí ho pred polnocou svätou omšou na letisku. Počas dňa sa Svätý Otec zastavil v katedrále zasvätenej Panne Márii Nanebovzatej, kde sa modlil pred relikviami peruánskych svätých.

V susednom Arcibiskupskom paláci sa stretol s biskupským zborom a na poludnie sa pri modlitbe Anjel Pána prihovoril mládeži zhromaždenej na historickom hlavnom námestí. Pri tejto príležitosti Svätý Otec vyzval aj k upokojeniu napätej situácie v Kongu – Kinshase, aby sa predišlo násiliu.

V katedrále zaplnenej kňazmi, rehoľníkmi, príslušníkmi cirkevných hnutí a pastoračnými pracovníkmi pápež predniesol modlitbu, v ktorej poďakoval za dar svätosti, ktorý vykvitol v Peru. Svätý arcibiskup Limy Turíbius de Mongrovejo (1538-1606), dominikánska terciárka sv. Ružena Limská (1586-1617), dominikánsky rehoľný brat sv. Martin de Porres (1579-1639), františkánsky kňaz sv. František Solano (1549-1610), či svätý dominikánsky rehoľný brat Ján Macías (1585-1645).

To sú len najvýznamnejšie mená z radu peruánskych svätcov a svätíc, všetci z prelomu 16. a 17. storočia, keď kresťanská viera zapúšťala andskej krajine svoje korene. Z nedávnej doby sú to napríklad mučeníci zavraždení v Andách v roku 1991, medzi nimi dvaja poľskí minoriti.

Pred relikviami svätých na ich príhovor vyprosoval od Nebeského Otca skrze Krista milosti Ducha Svätého, potrebné pre Cirkev v dnešnej dobe:

„Pomôž nám byť Cirkvou, ktorá vychádza von, byť nablízku všetkým, osobitne tým najviac znevýhodneným, uč nás byť misionárskymi učeníkmi Ježiša Krista, Pána zázrakov, nažívajúc v láske, usilujúc sa o jednotu a praktizujúc milosrdenstvo, aby sme pod ochranou príhovoru Našej Panej, patrónky evanjelizácie prežívali a ohlasovali svetu radosť Evanjelia.“

V susedstve katedrály sa v budove arcibiskupstva stretol Svätý Otec s biskupským zborom Peru. V 31-miliónovej krajine tvoria katolíci 90% obyvateľstva. Peru má 45 biskupstiev resp. apoštolských vikariátov a celkový počet biskupov je 68.

V mene všetkých Svätého Otca pozdravili arcibiskup Limy kard. Juan Luis Cipriani Thorne a Mons. Salvador Piñeiro Garcia Calderón, arcibiskup Ayacucha, ktorý je predsedom Biskupskej konferencie Peru. Pápež František pri stretnutí predložil biskupom vzor veľkej osobnosti svätého arcibiskupa Limy Turíbia de Mongrovejo, ktorý sa zásadným spôsobom zaslúžil o rozvoj miestnej cirkvi počas svojho pôsobenia od roku 1580 až do svojej smrti v roku 1606.

„Motto tejto cesty nám hovorí o jednote a nádeji. Je to neľahký program, ale zároveň stimulujúci, ktorý nám dáva uvažovať nad počinmi sv. Turíbia de Mongrovejo, arcibiskupa tejto diecézy a patróna latinskoamerických biskupov. Príklad «budovateľa cirkevnej jednoty», ako ho definoval môj predchodca sv. Ján Pavol II. počas svojej prvej apoštolskej cesty v tejto krajine.

Je príznačné, že tento svätý biskup je na obrazoch znázorňovaný ako „nový Mojžiš“. Ako viete, vo Vatikáne je obraz, ktorý predstavuje sv. Turíbia ako prechádza cez veľkú rieku, ktorej vody sa pred ním rozostupujú pripomínajúc Červené more, aby mohol dosiahnuť druhý breh, kde ho očakáva veľká skupina domorodcov. Za chrbtom sv. Turíbia je veľký zástup ľudí, je to veriaci ľud, ktorý nasleduje svojho pastiera v evanjelizačných dielach. Tento pekný obraz mi ponúka východiskový bod pre našu spoločnú reflexiu: sv. Turíbius – muž, ktorý vedel prísť na druhý breh.“

Schopnosť svätého biskupa Turíbia „ísť na druhý breh“ potom pápež František rozmenil na drobné a predstavil ju v piatich dimenziách: 1. ísť na druhý breh pri hľadaní vzdialených a roztratených, 2. vyjsť v ústrety iným jazykom a kultúram, 3. vychádzať na druhý breh v charitatívnej láske, 4. vo formácii kňazov, a to najmä priekopníckym spôsobom akceptujúc aj kandidátov z radov domorodcov a miešancov, a napokon 5. schopnosť ísť na druhý breh pri úsilí o jednotu vo vnútri Cirkvi.

Slová Svätého Otca mladým pri modlitbe Anjel Pána

O 22.15 nášho času, bude Svätý Otec sláviť svätú omšu na leteckej základni „Las Palmas“ v Lime. Po skončení omše pozdraví aj predstaviteľov iných kresťanských vyznaní.

O 18.30 miestneho času, pre nás už po polnoci, sa po rozlúčkovej ceremónii na letisku za prítomnosti prezidenta Peru a vládnych predstaviteľov pápež vydá na spiatočný let do Ríma, kde sa jeho pristátie očakáva zajtra okolo druhej popoludní.

Ako zvyčajne, počas letu dostanú príležitosť vybraní zástupcovia z celkového počtu 70 novinárov položiť Svätému Otcovi otázky o jeho 22. apoštolskej ceste. -jb-

Pápež pripomenul predstaviteľom Peru boj s korupciou i životné prostredie

 

Svätý Otec a prezident P.P. Kuczynski prichádzajú na stretnutie s autoritami – AFP

20/01/2018 16:25
Peru 20. januára – Svätý Otec sa po stretnutí s národmi Amazónie letecky presunul späť do hlavného mesta Limy. Večerný program svojho druhého dňa apoštolskej návštevy v Peru venoval protokolárnym stretnutiam.

Ich dejiskom bol Vládny palác, pomenovaný ako „Pizzarov dom“ po španielskom dobyvateľovi, zakladateľovi mesta Lima, ktorý dom postavil v roku 1536 na území Inkov. Na Čestnom nádvorí tu pápeža Františka očakávali predstavitelia politického, kultúrneho a náboženského života, diplomatický zbor a zástupcovia občianskej spoločnosti, spolu viac ako 500 osobností.

Peruánsky prezident Pedro Pablo Kuczynski privítal pápeža Františka krátkym príhovorom, v ktorom zhrnul históriu Peru ako krajiny na ceste smerom k pokoju a k realizácii svojich ašpirácií. Následne sa ujal slova Svätý Otec.

Reagujúc na motto svojej cesty «Zjednotení v nádeji» pápež František skonštatoval, že „už samotný pohľad na túto krajinu je dôvodom nádeje“. Ocenil rôznorodosť Peru, poukázal na úlohu mladých a nezabudol ani na peruánskych svätcov, ktorí pomohli pri šírení viery na celom americkom kontinente. Okrem iného uviedol:

„Ste vlastníkmi bohatej kultúrnej mnohorakosti, stále viac interaktívnej, ktorá tvorí dušu tohto národa. Dušu poznačenú hodnotami predkov ako pohostinnosť, úcta k druhému, rešpekt a vďačnosť voči matke zemi, nápaditosť pri nových projektoch, ako aj spoločenská zodpovednosť za rozvoj všetkých, ktorá sa prejavuje v solidarite demonštrovanej mnohokrát počas prežívania rôznych prírodných katastrof.

V tomto kontexte chcem naznačiť mladým, že sú tou najvitálnejšou prítomnosťou, ktorú táto spoločnosť má. S ich dynamizmom a s ich odhodlaním sľubujú a pozývajú snívať o nádejnej budúcnosti, ktorá sa rodí zo stretnutia medzi vrcholom múdrosti predkov a novým pohľadom, ktorý ponúka mladosť.

A teším sa aj z historickej skutočnosti: z vedomia toho, že nádej v tejto zemi má tvár svätosti. V Peru sa narodili svätí, ktorí otvorili cesty viery pre celý americký kontinent. Spomeniem aspoň jedného: Martina de Porres, ktorý, ako syn dvoch kultúr, ukázal silu a bohatstvo, ktoré sa rodia v človeku, keď dá do centra svojho života lásku.“

V ďalšej časti príhovoru sa Svätý Otec nevyhol ani pálčivej otázke ochrany amazonských pralesov a túto otázku dal aj do širších súvislostí:

„Strata lesov a pralesov zahŕňa nielen stratu živých druhov, ktoré môžu v budúcnosti byť veľmi dôležitými zdrojmi, ale tiež stratu životodarných vzťahov, čo v konečnom dôsledku zmení celý ekosystém (porov. Laudato si´, 32).

V tomto kontexte, «zjednotení v ochraňovaní nádeje» znamená podporovať a rozvíjať integrálnu ekológiu ako alternatívu k «už prekonanému modelu rozvoja, ktorý ale naďalej spôsobuje úpadok ľudský, sociálny a životného prostredia» (z Posolstva Urbi et Orbi 25. dec. 2017).

A to si vyžaduje počúvať, uznávať a rešpektovať ľudí a miestne národy ako rovnocenných partnerov. Oni majú priamy vzťah s oblasťou, poznajú jej obdobia a jej procesy a poznajú tiež katastrofálne následky, aké majú mnohé aktivity konané v mene rozvoja, keď menia celý životný rámec, ktorý konštituuje národ. Zhoršenie životného prostredia je, žiaľ, úzko spojené s morálnym úpadkom našich komunít. Nemôžeme ich považovať za dva samostatné problémy.“

Pápež František spomenul aj niektoré konkrétne problémy, ktorým Peru čelí ako príčinám devastácie. Je to „neregulárna banská ťažba“ a aktivity „organizácií pôsobiacich mimo legálnych štruktúr, ktoré uvrhávajú našich bratov do obchodovania s ľuďmi – novodobej formy otroctva – do nelegálnej práce, do zločinnosti“.

Svätý Otec pokračoval upozornením na ďalšiu spoločenskú pohromu, proti ktorej je potrebné sa postaviť:

„Pracovať spoločne pre ochranu nádeje si vyžaduje venovať veľkú pozornosť ďalšej forme úpadku prostredia – často rafinovanej –, ktorá postupne znečisťuje celé životné tkanivo: korupcii. Koľko zla spôsobuje v našich latinskoamerických národoch a v demokraciách tohto požehnaného kontinentu tento spoločenský „vírus“, fenomén, ktorý nakazí všetko, a chudobní a matka zem sú najviac poškodení.

To čo sa môže urobiť v boji proti tejto spoločenskej pohrome si zaslúži maximálnu pozornosť a podporu; a tento boj zaväzuje nás všetkých. Byť «zjednotení na obranu nádeje» znamená väčšiu kultúru transparentnosti medzi verejnými orgánmi, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou, a nevylučujem cirkevné organizácie. Nikto si nemôže povedať, že je mimo tohto procesu; korupcii sa dá vyhnúť, a vyžaduje si to angažovanosť všetkých.“

Pápež František povzbudil osobitne tých, ktorí majú zodpovednosť v akejkoľvek oblasti, aby si boli istí, že „Peru je miestom nádeje a možností …, avšak pre všetkých, a nie pre malú skupinu. Aby každý Peruánec a každá Peruánka mohli cítiť, že táto krajina je ich, a nie niekoho iného.“

Svätý Otec na záver svojho príhovoru k predstaviteľom politického a náboženského života, diplomatického zboru, zástupcom občianskej spoločnosti a kultúry vyjadril ubezpečenie o pokračujúcom „úsilí Katolíckej cirkvi, ktorá sprevádza život tohto národa, v tomto spoločnom úsilí o to, aby Peru bolo aj naďalej krajinou nádeje. Sv.  Ružena Limská nech oroduje za každého z vás a za tento požehnaný národ.“ -ab-

Pápežova návšteva Peru bude symbolický začiatok synody 2019 o Amazónii

Logo apoštolskej cesty pápeža Františka do Peru – RV

04/01/2018 17:13
Peru 4. januára – Juhoamerická krajina ležiaca na území niekdajšej Ríše Inkov sa pripravuje na apoštolskú návštevu pápeža Františka. Do hlavného mesta Limy zavíta Svätý Otec už o dva týždne, 18. januára. O očakávaniach peruánskeho ľudu sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril arcibiskup Limy kardinál Luis Cipriani Thorne. Peru charakterizoval „ako silne katolícku krajinu, veľmi blízko pri Svätom Otcovi.“

Peruánci sú známi svojou úctou k svätým, na ktorých je krajina mimoriadne bohatá. Zvlášť prechovávajú úctu k svätej Ružene Limskej a sv. Martinovi de Porres. Prví svätci v celej Latinskej Amerike pochádzajú práve z územia Peru.

Pápež František má na programe aj stretnutie s ľuďmi Amazónie. O tomto centrálnom bode návštevy kardinál Cipriani povedal:

„Pápežovi Františkovi leží na srdci úcta k prírode. V Peru sa nachádza aj jedna časť amazonských pralesov. Svätý Otec prednesie príhovor o úcte k prírode, potrebujeme ho, pretože príroda je pre nás veľmi dôležitá. Ak zničíme prírodu, zničíme aj ľudí, ktorí tam žijú. Zdá sa mi, že to je aj začiatok budúcoročnej Synody o Amazónii.“

Apoštolskú cestu začne Svätý Otec už 15. januára a jej prvú etapu budú tvoriť tri dni v Čile. Do Peru sa pápež presunie vo štvrtok 18. januára a v krajine strávi plné tri dni. -ab-