Archívy značky: Nemecko

Nemecko má novú blahoslavenú – rehoľníčku Claru Fey

Beatificazione Clara Fey
V nemeckom Aachene sa dnes konalo blahorečenie Clary Fey.

Cirkev v Nemecku dostala v sobotu 5. mája novú blahoslavenú. Rehoľníčka Clara Fey (1815-1894) bola dnes blahorečená v Aachene počas slávnosti, ktorej predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Clara Fey v 19. storočí založila rehoľnú kongregáciu Sestier chudobného Ježiška. Jej diela na pomoc deťom a mládeži z biednych pomerov sa z Nemecka a Holandska rozšírili po celom svete. -zk-

Pápež nemeckým biskupom: Treba jednomyseľnosť

Skupina siedmich nemeckých kardinálov a biskupov sa včera vo Vatikáne stretla s čelnými predstaviteľmi troch dikastérií Rímskej kúrie, aby prediskutovali otázku pastoračnej smernice o spoločnej účasti na slávení eucharistie a prípadnom prístupe k eucharistickému prijímaniu pre nekatolícku stránku v zmiešaných manželstvách.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Zo strany Svätej stolice boli na kolokviu prítomní prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. Luis Ladaria SJ, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch, podsekretár Pápežskej rady pre legislatívne texty Mons. Markus Graulich SDB a vedúci úradu vieroučnej kongregácie P. Hermann Geissler FSO. V nemeckej delegácii boli aj dvaja kardináli: arcibiskup Mníchova a Freisingu a predseda Konferencie biskupov Nemecka kard. Reinhard Marx a kolínsky arcibiskup kard. Rainer Maria Woelki.

Pápež žiada hľadať jednomyseľný výsledok

Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, „počas stretnutia ktoré sa konalo v nemeckom jazyku, arcibiskup Ladaria vysvetlil, že pápež František oceňuje ekumenické úsilie nemeckých biskupov a žiada od nich, aby v duchu cirkevnej jednoty našli podľa možnosti jednomyseľný výsledok. Na kolokviu boli prediskutované rôzne uhly pohľadu, napríklad vzťah danej otázky s vierou a pastoračnou starostlivosťou, jej význam pre univerzálnu Cirkev a jej právny rozmer. Arcibiskup Ladaria bude o obsahu kolokvia informovať Svätého Otca.“

Dôvod zorganizovania stretnutia vo Vatikáne

Stretnutie sa nieslo v srdečnej a bratskej atmosfére, uvádza sa v komuniké, pričom sa zároveň vysvetľuje dôvod jeho zorganizovania:

„Pri svojom poslednom plenárnom zasadaní sa Konferencia biskupov Nemecka (19. – 22. februára 2018) venovala pastoračnej príručke s titulom: «Kráčať s Kristom – v stopách jednoty. Zmiešané manželstvá a spoločná účasť na Eucharistii». Viac než tri štvrtiny členov biskupskej konferencie text schválili. Nie bezvýznamný počet pastierov, medzi nimi sedem diecéznych biskupov, sa z rozličných dôvodov necítilo v stave dať svoj súhlas. Týchto sedem biskupov sa obrátilo na Kongregáciu pre náuku viery, na Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov a na Pápežskú radu pre legislatívne texty. Na želanie pápeža Františka sa následne dohodlo stretnutie niektorých biskupov so zodpovednými predstaviteľmi Svätej stolice.“ -zk-

Nuncius v Rakousku: Když vyvěšování křížů kritizují biskupové, je to hanba

Apoštolský nuncius v Rakousku arcibiskup Peter Zurbriggen označil ostře kritizoval postoj některých německých hodnostářů k rozhodnutí bavorské vlády o křížích na veřejných úřadech.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Peter Zurbriggen

Johana Bronková – Vatikán

V Německu pokračuje debata nad rozhodnutím bavorské vlády, podle nějž má od června na všech úřadech viset kříž. Kontroverze uvnitř církve vyvolalo prohlášení kardinála Reinharda Marxe.  Ten totiž uvedl, že tato směrnice pouze „vyvolává nepokoje a rozděluje společnost“ (Süddeutsche Zeitung, 30. dubna). Za skandální označil výrok předsedy německého episkopátu apoštolský nuncius v Rakousku. Kritický fejeton publikoval také katolický publicista Peter Seewald, autor několika knižních rozhovorů s emeritním papežem Benediktem XVI.

Postoj kardinála Marxe ostře kritizoval apoštolský nuncius v Rakousku. Arcibiskup Peter Stephan Zurbriggen během přednášky v citerciáckém opactví v Heiligenkreuz řekl: „Jako představitel papeže jsem zarmoucen a zahanben tím, že když se v sousední zemi vyvěšují kříže, kritizují to právě biskupové a kněží. Je to hanba!“ „Drazí bratři a sestry, náboženská korektnost – která je jistým druhem politické korektnosti – mi pomalu začíná lézt na nervy,“ dodal za bouřlivého potlesku.

Základy spojené Evropy kotví v evangeliu

„Copak nebyl kříž od samého počátku znamením, kterému se bude odporovat? Jednou padal za oběť srpu a kladiva, jindy svastiky. Avšak tam, kde ho sundávali, na Východě ani na Západě nenastávaly lepší časy.“ Seewald připomněl, že po zločinech nacistů došlo k pokroku společnosti v tom, že si západní Evropa zvolila nové uspořádání, které se v základech opíralo o evangelium, jak to zamýšleli politici Adenauer, Schuman a De Gasperi, kteří se otevřeně hlásili ke své víře.

Seewald vyjádřil údiv nad tím, že ve stejných dnech, kdy kardinál Marx ostrými slovy kritizoval bavorskou vládu za deklaraci o křížích v úřadech, zároveň veřejně ocenil „Manifest komunismu“ Karla Marxe. Jak publicista dodává, nikde v Německu neovlivnilo křesťanství životy lidí tolik jako v Bavorsku. Seewald navrhuje, aby se církev starala o neutralitu státu jiným způsobem, například zrušením vybírání církevní daně státními orgány nebo odmítnutím platů, které kněžím a biskupům stát vyplácí.

Nemeckí biskupi prídu do Ríma vo veci prijímania v zmiešaných manželstvách

Delegáciu nemeckých biskupov povedie Mons. Reinhard Marx – RV

01/05/2018 13:09
Vatikán/Nemecko 1. mája – Skupina nemeckých kardinálov a biskupov sa v Ríme stretne s vedúcimi dikastérií a úradov Rímskej kúrie, aby sa zaoberali otázkou špecifikovania prípadov možného prístupu k eucharistickému prijímaniu pre nekatolícku stránku v zmiešaných manželstvách. O stretnutí naplánovanom na štvrtok 3. mája informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice s uvedením zoznamu účastníkov stretnutia.

Zo strany Svätej stolice budú prítomní prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. Luis Ladaria SJ, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch a ďalší dvaja predstavitelia úradov Rímskej kúrie.

Sedemčlenná nemecká delegácia príde na čele s kardinálom Reinhardom Marxom, arcibiskupom Mníchova a Freisingu, predsedom Konferencie biskupov Nemecka. Tamojšia biskupská konferencia vo februári tohto roku odhlasovala predbežný náčrt smernice určujúcej okolnosti, za ktorých by mohol pristúpiť k Eucharistii aj protestant žijúci v  zmiešanom manželstve s katolíckou stránkou.

V nemeckej biskupskej delegácii budú aj kolínsky arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki a regensburský biskup Mons. Rudolf Voderholzer, ktorí patria k signatárom listu z 22. marca, v ktorom siedmi nemeckí biskupi požiadali Svätú stolicu, aby sa vyjadrila k otázke, či je vydanie smernice v tejto záležitosti v kompetencii jednotlivej biskupskej konferencie, alebo si to vyžaduje schválenie univerzálnej Cirkvi. -jb-

Nebezpečný marxizmus v Cirkvi: kard.Marx ovyplyvený ideológiou Karola Marxa.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kardinal marx socialism

Kardinál Marx napadol premiéra Markusa Södera

Mníchov, 30.4.2018 (kath.net) 022 159 – Kardinál Reinhard Marx nezvyčajne ostro napadol bavorského premiéra Markusa Södera za jeho nariadenie zavesiť na úradoch od júna kríže. Marx, ktorý je sám už dlho veľmi kritizovaný za to, že pri návšteve Chrámovej hory v Jeruzaleme si zložil z hrude kríž, teraz tvrdí, že Söder priniesol týmto nariadením „rozkol a nepokoj“ do spoločnosti.

„Ak sa kríž považuje iba za kultúrny symbol, tak sa ho nepochopilo. Tak je kríž v mene štátu vyvlastnený,“ vyhlásil mníchovský arcibiskup. „Štátu neprislúcha vysvetľovať, čo kríž znamená. Kríž nemožno mať bez muža, ktorý na ňom visel. Je to znamenie odporu voči násiliu, nespravodlivosti, hriechu a smrti, ale nie znamenie proti iným ľuďom. Zavesiť kríž znamená: Chcem sa orientovať slovami toho, ktorý na kríži za celý svet zomrel. To je provokácia pre každého kresťana, pre Cirkev, ale aj pre štát, ktorý sa chce na tento kríž odvolávať,“ dodal kardinál.

Podľa neho sa musí umožniť, aby sa do spoločenskej diskusie zapojili všetci: kresťania, moslimovia, židia aj tí, ktorí vôbec nie sú veriaci.

Kardinál Marx podčiarkol význam Karla Marxa

Berlín, 29.04.2018 (KAP/KNA) 022 158 – Mníchovský kardinál Reinhard Marx vidí v tézach svojho menovca Karla Marxa dôležitú korekciu kapitalistického systému. Predseda Biskupskej konferencie Nemecka v interview pre noviny „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ povedal:

„Blahobyt a zisky nie sú všetkým, čím sa spoločnosť má orientovať. Trh nevedie automaticky k spravodlivej spoločnosti. Komunistický Manifest na mňa rozhodne urobil dojem, aj preto, že je napísaný znamenitým jazykom.“
Kardinál pranieroval „enormné sociálne nerovnosti a ekologické škody, za ktoré je zodpovedná kapitalistická dynamika“. „To, že sa to zlepšilo, nie je výdobytok kapitalizmu, ale výsledok boja proti týmto neprístojnostiam. Aj za tento poznatok vďačíme Karlovi Marxovi. Trh nie je taký nevinný, ako sa prezentuje v učebniciach ekonómie. Za tým stoja mocenské záujmy,“ vyhlásil kardinál Marx.

Varoval tiež pred tým, aby sa hľadelo iba na „materiálne zlepšenie“.

„Treba vidieť aj to, kto nesie bremená a kto je tu porazeným. Bez toho sa nesmieme diviť pre revolúcie, vojny či starosti vzbudzujúce volebné výsledky. Tu môže veľmi pomôcť Marxov pohľad. Kapitalizmus môže viesť aj k chamtivosti a nacionalizmu. Popierať to by bolo naivné. Vo vojnách ako bola prvá svetová vojna nepochybne hrali veľkú úlohu imperialistické hospodárske záujmy na rozšírenie odbytových trhov a zabezpečenie ziskov,“ povedal kardinál.
Karol Marx ukázal, „že ľudské práva bez materiálnej účasti zostanú neúplné“, ako povedal mníchovský arcibiskup. Jasne ukázal, „že treba hľadieť na skutočné podmienky“. „So svojím dôrazom na empirickosť je Marx jedným z prvých serióznych sociológov,“ vyhlásil kardinál.

K svojmu menovcovi kardinál ešte poznamenal:

„Pápež Ján Pavol II. ma vždy žartom nazýval ‘nostro marxista’ – náš marxista. V mojej vestfálskej domovine nie je toto meno zriedkavé. Máme dokonca dvoch kňazov – obaja boli vysvätení v našom farskom kostole – jeden sa volal Marx a druhý Engels!“

Čo by Marx povedal na vývoj situácie?

K 200. výročiu narodenia by sa kardinál svojho menovca rád opýtal, či ho hnevá to, čo ľudia urobili z jeho ideí.

„Mysliteľa naozaj nemožno historicky oddeliť od toho, čo iní neskôr v jeho mene urobili, práve preto, že to malo zlé následky. Kto slobodu – politickú či hospodársku – neuznáva, stáva sa ľahko totalitným,“ povedal kardinál. „Ale za zločiny stalinizmu Karla Marxa zodpovedným nerobím. V jeho spisoch sú síce niektoré totalitné myšlienky ako v kolektivizme, ktorý si nectí jednotlivca. No neskorší marxizmus-leninizmus, či dokonca sovietske gulagy s Karolom Marxom priamo spájať nedokážem,“ povedal kardinál. „Sloboda je nedeliteľná. Hospodárska sloboda bez politickej slobody neexistuje, v tom ma nedokáže presvedčiť o opaku ani Čína.“

Marx načrtol aj líniu k súčasnému pravicového populizmu s jeho odporom voči cudzincom:

„Korene toho ležia takisto v novom spoločenskom rozkole. Ak vzniká u ľudí pocit, že spoločnosť neponúka spravodlivosť v možnostiach pre všetkých, môže sa to stať politicky nebezpečné. Tam, kde máme na zreteli iba hospodársky rast a nie záujmy všetkých ľudí, tam sa spoločenská súdržnosť rozbíja,“ povedal kardinál Marx.