Archívy značky: Lichtenštajnsko

Lichtenštajnsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Lichten- štajnské kniežactvo
Hlavné mesto: Vadu
Rozloha: 160 km²
Počet obyvateľov: 35 000 (júl 2005)
Národnostné zloženie: Nemci – 86%, Taliani, Turci a ostatní – 14%
Náboženstvá: kresťanstvo – 87,9% (rímskokatolícka cirkev 76%, protestanti 7%), islam – 4,8%,  nezistené – 4,1%, bez vyznania – 2,8%
Štátne zriadenie: kniežactvo
Hlava štátu: princ
Forma vlády: parlamentná demokracia a konštitučná monarchia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný jazyk: nemčina
Mena: švajčiarsky frank CHF

Lichtenštajnsko a Únia

Vzťah k EÚ: člen Európskeho hospodárskeho priestoru

História vzťahov s EÚ: EurActiv.sk

Špecifiká

Len málo vzťahov Lichtenštajnska s EÚ nie je pokrytých Dohodou o Európskom hospodárskom priestore. Okrem tejto dohody má s EÚ colnú a menovú úniu už od roku 1924.

Lichtenštajnské kniežatstvo bolo uznané za samostatné územie v roku 1719 nemeckým cisárom Karolom IV. Názov krajiny pochádza od šľachtického rodu, ktorý má základ v hrade Liechtenstein v Rakúsku, na okraji Viedenského les. Je to svetový unikát.