Archívy značky: Jeruzalem-sväté mesto

Bazilika Svätého hrobu bude centrom slávení Veľkého týždňa v Jeruzaleme

Ilustračná snímka: Veriaci s palmou v Jeruzaleme pri procesii na Kvetnú nedeľu – REUTERS

27/03/2018 16:05
Svätá zem 27. marca – Aj tento rok prišlo sláviť Veľkonočné sviatky do Svätej zeme množstvo pútnikov. Slávnosti sa začali v sobotu 24. marca, keď do Baziliky Svätého hrobu v Jeruzaleme slávnostne vstúpil apoštolský administrátor Jeruzalemského latinského patriarchátu arcibiskup Pierbattista Pizzaballa na čele slávnostnej procesie. Večer sa potom konala vigília v Kaplnke Zjavenia, ako aj svätá omša na Kalvárii. Na Kvetnú nedeľu sa viedla palmová procesia z františkánskeho kostola v Betfage na Olivovej hore do Kostola sv. Anny.

Bazilika Svätého hrobu bude hlavným dejiskom obradov Veľkonočného trojdnia. Na Zelený štvrtok tu bude pontifikálna svätá omša a procesia s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Popoludní sa na vrchu Sion v sále Poslednej večere uskutoční púť do Večeradla  a do kostolov sv. Jakuba a sv. Marka. Večer bude možnosť adorácie v Bazilike Agónie v Getsemanskej záhrade.

Veľký piatok sa v Bazilike Svätého hrobu na Kalvárii začne obradmi pamiatky Kristovho umučenia. Nasledovať bude pobožnosť Krížovej cesty s bratmi františkánmi a slávenie Liturgie hodín. Večer sa v bazilike uskutoční procesia pochovania. Veľkonočná vigília Bielej soboty bude spojená s procesiou a v noci bude kustód Svätej zeme Francesco Patton OFM predsedať sláveniu Liturgie hodín.

Na Veľkonočnú nedeľu bude ráno pontifikálna svätá omša s procesiou. Na Veľkonočný pondelok budú mať veriaci príležitosť zúčastniť sa na pontifikálnej eucharistii v Emmaus–Qubeibeh a sláviť tu vešpery spojené s vystavením Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Kompletný program slávení Veľkého týždňa ponúka internetová stránka Jeruzalemského latinského patriarchátu. -zk-