Archívy značky: Bielorusko

Bielorusko uznáva Katolícku cirkev


P:3, 05. 05. 2003 15:21, ZAH

Vláda Bieloruska oficiálne uznala Katolícku cirkev. Šesť mesiacov po schválení nového zákona o náboženstvách priznali katolíckej menšinovej cirkvi právny štatus. Potvrdil to novinárom kardinál Kazimierz Swiątek, predseda Biskupskej konferencie Bieloruska. Povedal, že boli zaregistrované aj štyri diecézy v krajine. „Teraz sa musíme postarať o to, aby aj všetky farnosti dostali štátne uznanie,“ dodal bieloruský kardinál.
Podľa zákona schváleného v októbri minulého roku sa musia v Bielorusku zaregistrovať náboženské spoločenstvá, ale aj všetky farnosti. Do registra cirkví nezahrnú náboženské spoločenstvá, ktoré pôsobia v krajine menej ako 20 rokov, ani spoločenstvá s menej ako 20 členmi.
V Bielorusku patrí 80 % obyvateľov do Pravoslávnej cirkvi, asi desať percent obyvateľov tvoria katolíci.