Archívy kategórie: VÝZVY-žiadosti-otvorené listy

Biskup Stolárik si pripomenie výročie kňazstva, veriacich pozýva na púť

Rožňava 17. mája (TK KBS) Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik si tento rok pripomenie 40. výročie kňazskej vysviacky (9. júna). Za dar kňazstva chce ďakovať na púti v Čenstochovej. Pri tejto príležitosti na ňu pozýva aj pútnikov zo všetkých farností diecézy a osobitne kňazov, ktorí tento rok tiež slávia svoje kňazské jubileá. “Pôjdeme spoločne k Matke Božej, ale aj na iné významné miesta, ktoré sa spájajú so životom sv. Jána Pavla II., so sv. Stanislavom a samozrejme, navštívime aj miesto, ktoré je pre nás všetkých veľmi významné, Lagiewniki, kde sa nám Pán zjavil ako Božie Milosrdenstvo. Púť sa uskutoční v dňoch 18. – 22. júna 2018,” uvádza v liste biskup Stolárik.

Pre záujemcov sú pripravené dva modely pútnického programu, záujemcovia sa s nimi môžu zoznámiť na stránke Biskupského úradu. “Drahí bratia a sestry, v roku, keď si pripomíname a slávime 40 rokov od zvolenia sv. Jána Pavla II. za pápeža, a 15. výročie jeho návštevy v srdci našej diecézy, v Rožňave, mám tú radosť, že môžem vzdávať Pánu Bohu vďaku za nesmierny dar svojho kňazského povolania pri príležitosti 40. výročia mojej kňazskej vysviacky. Som rád, že si budem môcť toto výročie pripomenúť a ďakovať Pánu Bohu za moje kňazstvo 9. júna, v deň, keď vysvätím v katedrále v Rožňave za kňaza diakona Petra a troch nových diakonov,” píše biskup Stolárik.

Organizácie apelujú na politikov, aby sa nebáli zahlasovať za zákon ĽSNS: Politické snahy, ktoré obmedzia zabíjanie nenarodených detí, sú nielen legitímne, ale v pravom zmysle primárne!

www.hlavnespravy.sk/…/1404232

Bratislava 17. mája 2018 (HSP/Foto: HSP)

Prinášame vám znenie výzvy na podporu najnovšej snahy umenšiť katastrofálne dôsledky potratového zákona, ktorý predkladatelia z ĽSNS žiadajú sprísniť. Hoci ich novela zákona nebude chrániť všetky nenarodené deti (uvádza výnimky znásilnenia, ťažkého poškodenia dieťaťa ako aj ohrozenia života matky), kresťanské organizácie uisťujú, že je morálnou povinnosťou kresťana zahlasovať aj za taký zákon, ktorý aspoň čiastočne zmierni dopady súčasného interrupčného zákona. Okrem toho, kresťania mnohokrát zahlasovali za zákony, ktoré boli prospešné, bez ohľadu na to, kto bol ich predkladateľom. Príkladom je ukotvenie ochrany manželstva medzi mužom a ženou v Ústave, ktoré prešlo aj vďaka “spolupráci” KDH so SMERom

V takomto ale aj neskoršom štádiu u nás umierajú denne desiatky detí úmyselným potratom bez udania dôvodu

Výzva poslancom NR SR na predkladanie a podporu návrhov zákonov, ktoré zlepšia ochranu života každého človeka

Ľudský život začína počatím. Právo na život je prvé zo všetkých práv, bez neho niet ďalších ľudských práv. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné. Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka.

Ľudský život je obzvlášť krehký a zraniteľný pred narodením, a preto si vyžaduje osobitnú opateru. Kvôli totalitnej potratovej legislatíve sú už od roku 1957 nenarodené dieťa i jeho matka vystavené riziku umelého potratu. Bezpodmienečné právo dieťaťa na život je tak podriadené posúdeniu a rozhodnutiu silnejšieho. Tým sa porušuje zásada chrániaca ľudskú integritu a dôstojnosť: Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka.

Politické snahy, ktoré sú zacielené na obmedzenie alebo zákaz ničenia nenarodeného dieťaťa, sú nielen legitímne, ale v pravom zmysle slova primárne. Ich cieľom je totiž dosiahnutie základnej spravodlivosti pre všetkých členov spoločnosti. Posilnenie ochrany alebo úplná ochrana dieťaťa a jeho matky pred umelým potratom nedáva nenarodeným deťom nejaké zvláštne privilégiá a nie je to ani prejav politickej veľkorysosti. Plná zákonná ochrana nenarodeného dieťaťa ako jedinečnej ľudskej osoby je naším politickým i občianskym dlhom, morálnou povinnosťou a najvážnejšou úlohou. Aktívna snaha o zákonnú ochranu práva na život pre každého človeka je v takom dominantnom postavení k ostatnej politickej agende, ako samotné právo na život k ostatným ľudským právam.

Preto vítame a podporujeme každý rozumný krok k zákonnej ochrane nenarodeného dieťaťa – bez ohľadu na politickú príslušnosť predkladateľov či podporovateľov. Každý legitímne zvolený politik má právo a povinnosť navrhovať, podporovať a schvaľovať také zákony, ktoré chránia život a dôstojnosť človeka. Ochrana, ba už aj pokus o ochranu, života nevinného človeka sú správne – bez ohľadu na to, kto ich realizuje. A tak ich treba podporovať.

Veľmi dobre tieto morálne princípy pomenoval pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae:

Čl. 90 – Politici „ako povolaní do služby človeku a spoločnému dobru majú povinnosť odvážne sa vyslovovať za život, najmä vo sfére právnych nariadení.“

Čl. 90 – „V demokratickom systéme, kde sa zákony a rozhodnutia tvoria na základe súhlasu mnohých občanov, vo vedomí osôb, ktoré sú vykonávateľmi moci, môže byť oslabený pocit osobnej zodpovednosti. Nikto sa jej však nemôže zbaviť, najmä keď zastáva funkciu v oblasti zákonodarstva alebo správy.“

Čl. 90 – „I keď právo nie je jediným nástrojom obrany ľudského života, zohráva veľmi dôležitú, niekedy rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania určitého zmýšľania a určitých mravov.“

Čl. 73 – Ak nie je možné „odmietnuť, alebo úplne zrušiť zákon o umelom potrate, člen parlamentu, ktorého osobný absolútny nesúhlas s potratom je jasný a všetkým známy, konal by správne, keby podporil návrhy, cieľom ktorých je obmedzenie škodlivosti takéhoto zákona a umenšenie jeho negatívnych dôsledkov na poli kultúry a verejnej mravnosti. Keď takto koná,… robí správny a dovolený pokus obmedziť jeho škodlivé aspekty.“

Sme presvedčení, že uznanie práva na život pre všetkých je ľahko pochopiteľný koncept a má takú silnú argumentačnú podporu (logickú, medicínsku, demografickú, etickú,…), že jeho presadenie je len otázkou času. Vyzývame všetkých, ktorým je zverená moc – poslancov NR SR, vládu, prezidenta, aby hľadali reálne možnosti zlepšenia ochrany života každého človeka, neúnavne ich presadzovali a podporovali návrhy zákonných úprav, ktoré k tomuto cieľu smerujú.

Marek Michalčík, Sekcia kultúry života, Kanet, n. o.

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o. z.

Anton Chromík, Aliancia za rodinu, o. z.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu, o. z.

Jana Ray-Tutková, Centrum pre bioetickú reformu, o. z.

Andrej Ungvarský, projekt 9 mesiacov za život

Dušan Škurla, Aliancia za život, o. z.

Jozef Mikloško, SPDDD Úsmev ako dar, o. z.

Vladimír Krčméry, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety

Začína sa kampaň na podporu účasti na blahorečení Anny Kolesárovej

Košice 14. mája (TK KBS) Koordinačný tím pre prípravu blahorečenia Anny Kolesárovej začal v týchto dňoch kampaň na podporu účasti na slávnosti, ktorá sa uskutoční 1. septembra 2018. Do Košíc, kde sídli, napríklad v týchto dňoch dorazilo dvestotisíc obrázkov s modlitbou za svätorečenie Anny Kolesárovej. Cirkevne ju schválil košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Na druhej strane obrázka je portrét Anny s dátumom narodenia a úmrtia a s prívlastkom “mučeníčka čistoty”. Obrázky sa budú do konca mája spolu s plagátmi a skladačkami distribuovať do všetkých farností Slovenska cez jednotlivé biskupské úrady. K dispozícii budú neskôr i špeciálne banery do farností.

Slávnosť blahorečenia budú propagovať aj špeciálne odznaky, ktoré vyrábali mladí na májovej púti radosti vo Vysokej nad Uhom. Určené budú pre prezentačné stánky na rozličných letných festivaloch a letných pútiach. Zároveň podporia rozvoj Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Na týchto podujatiach chystajú mladí aj špeciálny stánok, ktorý bude mať za úlohu upozorňovať na septembrovú slávnosť blahorečenia a zoznámi verejnosť so samotnou Annou.

“Vďaka obrázkom s modlitbou sa bude šíriť zvesť o Anne ďalej. Túžime po tom, aby ju spoznali všetci. Jej život je inšpiráciou k žitiu čistej lásky. Verím, že tak, ako táto téma chytila mladých, tak zaujme aj mnohých ďalších jej príbeh a posolstvo. Je to odkaz o tom, že žiť zdravé a čisté vzťahy sa oplatí,” hovorí rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák.

Slávnosť blahorečenia sa uskutoční 1. septembra 2018 v Košiacich. Bližšie informácie o prípravách je možné nájsť na tejto stránke alebo na profile Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty na Facebooku.

Zdroj: annakolesarova.sk

Biskupi Čiech: Istanbulský dohovor stavia “muža a ženu do opozície”

Praha 14. mája (TS ČBK) Biskupi českých a moravských diecéz napísali spoločný list k schvaľovaniu tzv. Istanbulského dohovoru. Pripomínajú v ňom, že akékoľvek násilie voči človeku je narušením ľudských a kresťanských hodnôt. “Jedným zo zvlášť zavrhnutiahodných foriem násilia je násilie na ženách, deťoch a ďalších zraniteľných osobách, zvlášť vtedy, ak sa deje v prostredí rodiny a domácnosti,” píšu biskupi, ktorí vítajú všetky snahy o prevenciu o potieranie násilia voči ženám a domáceho násilia.

Biskupi ďalej píšu, že tzv. Istanbulský dohovor stavia “muža a ženu do zásadnej opozície a celé chovanie voči ženám chce vidieť len vo svetle historicky nerovného pomeru síl medzi mužami a ženami. Táto medzinárodná zmluva, ktorej ratifikácia bude v najbližšej dobe prerokovávaná v Parlamente ČR, rovnako ako v ďalších európskych krajinách, vytvára svojím širokým poňatím genderovej identity, ktorá nie je zakorenená v prirodzenom poriadku, priestor pre spochybnenie základných spoločenských daností. S týmto trendom nesúhlasíme a neprajeme si, aby ratifikáciou Istanbulského dohovoru bolo ohrozujúcim spôsobom zasiahnuté do života štátu a jeho inštitúcií, najmä škôl, ale aj do života rodín a jednotlivcov,” píšu biskupi.

Společný list biskupů českých a moravských diecézí
ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

Drazí bratři a sestry,

v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku (srov. Mulieris dignitatem 6). Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ (Gn 1,28). Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního chování: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst (srov. Familiaris consortio 37). I z hlediska těchto společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.

Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.

K tomu vám ze srdce žehnají

čeští a moravští biskupové

 
5.870 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 10.000 podpisov.

Prosím podporte Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018, ktoré bude zaslané najjvyšším štátnym predstaviteľom SR.

Organizácia Spojených národov vyhlásila 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri tejto príležitosti sa v mnohých mestách a obciach na Slovensku už tradične uskutočňujú oslavy Dňa rodiny, na ktorých si široká verejnosť pripomína, že rodinu nemôže nič nahradiť. Cieľom Dňa rodiny je, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.

Rodina je najlepšie prostredie, do ktorého sa človek môže narodiť. Množstvo výskumov preukazuje, že funkčná rodina je najistejšou zárukou pre zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa. Dokáže napĺňať potreby svojich členov, prispieva k spoločenskému blahobytu, ale tiež efektívne predchádza patologickým javom. Keď členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú, riešia tak sami aj množstvo spoločenských problémov. Preto mottom Dňa rodiny 2018 na Slovensku je “Stojíme pri sebe.”

Dnes už začíname pociťovať prvý závan demografickej zimy. Ak nedôjde v krátkej dobe k zásadnej zmene, Slovensko bude stále viac starnúť a vymierať. Oceňujeme preto, že Slovenská republika spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky deklarovala, že podporuje “posilňovanie rodín, pretože rodina je kľúčom k riešeniu demografických problémov.”

Posilniť rodinu znamená dať jej v duchu subsidiarity čo najväčšiu autonómiu a odstraňovať zbytočné prekážky, ktoré jej bránia zariadiť si slobodne vlastné záležitosti. Rodina je ekonomickým a hodnotovým pilierom celej spoločnosti. Bez rodiny nie je možné udržanie a trvalý rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto chceme, aby sa Slovensko stalo krajinou priateľskou k rodinám.

PRVÉ KROKY K ZLEPŠENIU RODINNEJ POLITIKY NA SLOVENSKU

Legislatívne prostredie

Je nevyhnutné, aby štát vytvoril také legislatívne prostredie, ktoré je priaznivé k potrebám rodín. Rodiny starajúce sa o deti nesmú byť ohrozené chudobou. Riešením je tzv. family mainstreaming, teda uplatňovanie rodinného hľadiska. To si vyžaduje zmenu v nastavení legislatívneho procesu, ktorý by mal zohľadňovať dopady jednotlivých politík štátu na situáciu rodín. Pretože tak, ako každý zákon viac alebo menej zasahuje do života každého občana, zasahuje aj do života rodiny.

Žiadame preto zaviesť povinnosť pre predkladateľov zákonov, aby do svojich návrhov začlenili aj doložku, ktorá bude obsahovať kvalifikovaný odhad ich dopadov na rodinu, v prvom rade na stabilitu a súdržnosť rodiny, ako aj na jej ekonomické zabezpečenie.

Kompetentná politika

Pre účinnú a adresnú rodinnú politiku je nevyhnutné zabezpečiť dostatok relevantných údajov o živote a potrebách rodín.

Žiadame preto pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie ekonomických nákladov na dieťa a podľa výsledkov následné úpravy výšky ekonomickej podpory rodín s deťmi zo strany štátu tak, aby rodiny s viacerými deťmi neboli zatláčané do pásma chudoby a sociálnej odkázanosti.

Dane – menej štátu viac deťom

Rodiny s deťmi dnes prispievajú k tvorbe spoločného blahobytu dvakrát: na jednej strane rodičia platia štátu dane rovnako ako ostatní občania, zároveň nesú najväčšie bremeno finančnej aj nefinančnej investície do budúcich daňových poplatníkov. Rodičia tak platia dvakrát, v čoho dôsledku sú neprimerane finančne zaťažení. Nie je spravodlivé, aby rodiny s deťmi prepadali do chudoby.

Preto žiadame, aby rodiny podľa počtu detí platili výrazne nižšie dane, predovšetkým aby boli náklady na ich výchovu zásadne zohľadnené v daňových a odvodových povinnostiach rodičov, napríklad daňovo-odpočítateľnou položkou na dieťa alebo zvýšením daňového bonus. Tak rodičom ostane viac na zabezpečenie dôstojného života ich rodiny.

Zosúladenie pracovného a rodinného života

Skutočná emancipácia žien nastane len vtedy, ak ich ekonomická situácia nebude nútiť voliť medzi zárobkom a výchovou detí. Matky najmenších detí a ich rodiny musia mať slobodu samé sa rozhodnúť, kedy je vhodný čas vrátiť sa do zamestnania.

Preto žiadame:

  • Aby sa rodičovský príspevok zvýšil aspoň na úroveň čistej minimálne mzdy;

  • Aby bola zabezpečená reálna podpora rôznych foriem skrátených úväzkov; ktoré rodičom umožnia efektívne zladiť pracovný a rodinný život bez negatívneho dopadu na dôchodkové a zdravotné poistenie;

  • Zníženie daňovo-odvodového zaťaženie pre zamestnávateľov, ktorí umožňujú rodičom flexibilizáciu pracovného režimu.

Bývanie

Bez možnosti zabezpečiť si primerané bývanie je ťažké očakávať, že si mladí ľudia budú bez obáv zakladať rodiny.

Preto žiadame, aby sa pozornosť štátu sústredila na vytváranie takých podmienok, ktoré sprístupnia dôstojné a dostupné bývanie mladým rodinám. V prvom rade napĺňaním cieľov štátnej bytovej politiky, obzvlášť zabezpečiť dostupnosť sociálnych a nájomných bytov. Taktiež vytvoriť mechanizmus podpory, ktorý zohľadní počet detí, napr. zvýhodnením úverov na bývanie, sociálnym nájomným a tiež podporovať zodpovedné sporenie si na bývanie formou štátnej prémie už od detského veku. 

Veríme, že tieto opatrenia napomôžu tomu, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.

Iniciátori Vyhlásenia

Fórum kresťanských inštitúcií
Slovenská spoločnosť pre rodinu
CitizenG0

http://citizengo.org/sk/fm/161448-Vyhlasenie-ku-Dnu-rodiny-2018